નોવો નોર્ડિસ્કે તેનો 2022 નાણાકીય અહેવાલ બહાર પાડ્યો: સેમાગ્લુટાઇડ $10.9 બિલિયનમાં વેચાયું

 NEWS    |      2023-07-31

તાજેતરમાં, નોવો નોર્ડિસ્કે સત્તાવાર રીતે તેનો 2022 નાણાકીય અહેવાલ બહાર પાડ્યો. ડેટા દર્શાવે છે કે 2022 માં નોવો નોર્ડિસ્કનું કુલ વેચાણ 176.954 બિલિયન ડેનિશ ક્રોન (US $24.994 બિલિયન, વાર્ષિક અહેવાલમાં જાહેર કરાયેલ વિનિમય દર રૂપાંતરણ, નીચે સમાન), વર્ષે 26% વધીને, ઓપરેટિંગ નફો 74.809 બિલિયન ડેનિશ ક્રોન સુધી પહોંચશે. (US $10.566 બિલિયન), વાર્ષિક ધોરણે 28% વધુ, અને ચોખ્ખો નફો 55.525 બિલિયન ડેનિશ ક્રોન (US $7.843 બિલિયન) થશે, જે વાર્ષિક ધોરણે 16% વધારે છે. પ્રદર્શન ખૂબ જ પ્રભાવશાળી છે.

નોવો નોર્ડિસ્કનું ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન ક્યાંથી આવે છે? જવાબ છે GLP-1 એનાલોગ. નોવો નોર્ડિસ્કની પ્રોડક્ટ પાઇપલાઇનમાં, ઉત્પાદનોને ચાર પ્રકારમાં વિભાજિત કરી શકાય છે: GLP-1 એનાલોગ, ઇન્સ્યુલિન અને એનાલોગ, કોગ્યુલેશન ફેક્ટર અને અન્ય મેટાબોલિક હોર્મોન્સ, 83.371 બિલિયન ડેનિશ ક્રોન ($11.176 બિલિયન, વજન ઘટાડવાની સોય સિવાય), 52 અબજ ડેનિશ. ક્રોન ($7.479 બિલિયન), 11.706 બિલિયન ડેનિશ ક્રોન ($1.653 બિલિયન) અને 7.138 બિલિયન ડેનિશ ક્રોન ($1.008 બિલિયન), અનુક્રમે. GLP-1 એનાલોગમાં, Liraglutide હાઈપોગ્લાયકેમિક ઈન્જેક્શનનું વેચાણ દર વર્ષે ઘટી રહ્યું છે, જ્યારેસેમાગ્લુટાઇડ2022 માં કુલ 10.882 બિલિયન ડોલરના વેચાણ સાથે, અત્યંત આકર્ષક છે.

Novo Nordisk released its 2022 financial report: Semaglutide sold for $10.9 billion